THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Văn Khôi ( 26 Tuổi )
Kon Tum

Kính gửi Sở TNMTKon Tum.

Tôi có lô đất tại đường Hồ Tùng Mậu do cha tôi đứng tên trong bìa đỏ, nay cha mẹ tôi đã mất hết nhưng chúng tôi không biết bìa đỏ ở đâu, có lẻ đã bị thất lạc. Tôi muốn được cấp lại bìa đỏ. Xin hỏi phải làm những giấy tờ gì và làm lại bìa đỏ tại đâu ?

Sở TNMT tỉnh Kon Tum

Cảm ơn ông (bà) đã giao lưu trực tuyến. Câu hỏi của ông (bà), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

I. Những thủ tục ông (bà) cần phải làm:

1. Lập thủ tục hủy Giấy chứng nhận đã cấp:

- Trước tiên ông(bà) phải khai báo với UBND phường Thắng Lợi về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ). Đồng thời liên hệ với Văn phòng Đăng ký QSDĐ thành phố Kon Tum sao lục toàn bộ hồ sơ đã cấp GCN cho cha, mẹ của ông (bà) để lập thủ tục hủy GCN đã cấp.

- UBND phường Thắng Lợi có trách nhiệm niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ tại trụ sở UBND phường.  Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND phường; Văn phòng ĐKQSDĐ có trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận đã mất.

2. Thủ tục nhận thừa kế: Tại thời điểm này do bố mẹ ông đều đã mất do đó việc cấp lại GCN cho cha, mẹ của ông(bà) là không thể thực hiện được. Vì vậy, gia đình ông (bà) phải liên hệ với UBND phường Thắng Lợi để được hướng dẫn thủ tục thừa kế theo quy định của pháp luật.

II. Hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục nhận thừa kế được quy định tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định;

- Toàn bộ hồ sơ sao lưu giấy chứng nhận đã cấp của người để lại thừa kế;

          - Biên bản kết thúc việc niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận của UBND phường;

          - Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đã mất của cơ quan có thẩm quyền.

Những vướng mắc của ông (bà) sẽ được giải quyết nhanh gọn nhất tại các cơ quan trên.

 

 Lê Anh Dũng ( 28 Tuổi )
Kon Tum

Xin cám ơn qúy Sở đã tổ chức giao lưu. Tôi xin hỏi: tôi xin đấu giá lô đất tạikhu nam đak la nhưng cứ phải chờ không đấu giá được vì không đủ người đấu và phải làm lại hồ sơ. Vậy tôi phải chờ đến bao giờ mới có thể đấu giá. Xin trân trọng cámơn

Sở TNMT tỉnh Kon Tum

Cảm ơn Ông (Bà) đã tham gia giao lưu trực tuyến

Câu hỏi của ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Trường hợp ông (Bà) đã đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá nhưng chưa được tham gia phiên đấu giá. Vì:

Căn cứ, Khoản 03 Điều 118 Luật đất đai năm 2013; Quyết định số: 1125/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Quy chế  số 40/QCHĐĐG ngày 05/10/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã quy định:

"Trường hợp đã hết thời hạn nộp hồ sơ mà chỉ có 01 người tham gia đấu giá trên 01 thửa đất thì Hội đồng đấu giá tiếp tục thông báo lần 2, sau 02 lần thông báo mà vẫn chỉ có 01 người tham gia đấu giá thì xác định người đó trúng đấu giá theo giá khởi điểm".

Vì vậy, để tổ chức cuộc đấu giá theo quy định ít nhất phải có 02 hồ sơ tham gia trên 01 thửa đất thì mới tiến hành đấu giá. Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký mà thửa đất chỉ có 01 hồ sơ đăng ký thì chưa thể tổ chức phiên đấu giá.

2. Nếu ông (Bà) tiếp tục có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại lô đất trên thì đề nghị liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Số 02 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để lập biên bản đăng ký bảo lưu hồ sơ, sau 02 lần thông báo mà vẫn chỉ có 01 hồ sơ tham gia đấu giá thì ông (Bà) nộp tiền đặt cọc để Hội đồng xét kết quả đấu giá, xác định ông (Bà) trúng đấu giá theo giá khởi điểm lô đất trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin chân thành cảm ơn quý ông (Bà) đã quan tâm và rất mong ông (Bà) tham gia đấu giá QSD đất tại Khu đô thị Nam Đắk Bla để sở hữu lô đất  vừa ý nằm trong khu đô thị bậc nhất của Thành phố Kon Tum.

 Võ thanh Hùng ( 48 Tuổi )
Kon Tum

Tôi tên là Võ Thanh Hùng sinh năm 1968 tại Đô Lương Nghệ An. Hiện đang sống và làm nông tại Ia Tơi, huyện Ia H'Drai tỉnh Kon Tum. Tôi không hiểu rõ về luật đất đai và các văn bản quy định của Bộ quản lý đất đai. Tôi có thể tham khảo các văn bản này ở đâu làm ơn giúp tôi, xin cám ơn quý cơ quan.

Sở TNMT tỉnh Kon Tum

Cảm ơn ông Võ Thanh Hùng (địa chỉ xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) đã có câu hỏi gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Về câu hỏi của Ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông tham khảo các văn bản sau:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (gọi tắt là Luật Đất đai năm 2013);

- Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất....Bộ Tài nguyên và Môi trường có các Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định của Chính phủ. Ông có thể truy cập các văn bản trên tại Trang Thông tin điện tử của Chính phủ (http://vanban.chinhphu.vn).

- UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các Quyết định, quy định một số nội dung về quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Ông có thể truy cập các văn bản trên tại Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (http://stnmt.kontum.gov.vn/).

Thông tin chi tiết Ông có thể liên hệ tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ia H’Drai (Cơ quan tham mưu trực tiếp cho UBND huyện Ia H’Drai về lĩnh vực tài nguyên và môi trường). Nguyễn Thị Bé ( 30 Tuổi )
Kon Tum
nguyenbekt@yahoo.com

Năm 2010, Tôi được UBND huyện Sa Thầy giao cho 1 lô đất điện tích 100m2 để xây dựng nhà ở với hình thức là giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đã có quyết định giao đất số 129/QĐ-UBND ngày 12/11/2010). Do gia đình khó khắn nên tôi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nên chưa được cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đến năm 2014, tôi liên hệ với UBND thị trấn, UBND huyện Sa Thầy và Chi cục thuế để được nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, cán bộ địa chính trả lời đất của tôi nằm trong vị trí thuận lợi phát triển kinh tế xã hội và theo Luật đất đai mới nên phải đưa đất tôi ra đấu giá quyền sử dụng đất nên không cho tôi nộp tiền sử dụng đất. 

            Cán bộ địa chính trả lời vậy có đúng không? Luật nào quy định đất đã được giao đất lại đưa ra đấu giá QSDĐ? Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để tôi được cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất này.

 

Sở TNMT tỉnh Kon Tum

Trả lời :      Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi trao đổi, làm việc với UBND huyện Sa Thầy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cơ quan tham mưu cho UBND huyện thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất và được biết: Năm 2010, UBND huyện Sa Thầy không ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 12/11/2010.                            

                  Như vậy Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời câu hỏi của ông (bà) . Trường hợp hộ gia đình ông (bà) đã có Quyết định như trên, đề nghị ông (bà) cung cấp ngay (trong ngày 07/11/2016) 01 bản sao Quyết định gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, hòm thư công vụ địa chỉ: stnmt-kontum@chinhphu.vn để xem xét trả lời cho ông ( bà ) những nội dung đã hỏi.namkhanh ( 30 Tuổi )
Kon Tum
namkhanh@gmail.com

Tôi xin hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Trên địa bàn Kon Tum Doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư nhưng làm thủ tục ban đầu khó và chậm đó là việc thẩm định Phương án đo đạc bản đồ, ở Kon Tum phương án dù lớn hay nhỏ (dù dưới 01 -02 ha) cũng phải trình qua Sở thẩm định, Quy trình như vậy có đúng không? Sở có phân cấp cho huyện ? hay giảm bớt thủ tục này không ?

Xin cám ơn quý Sở

Sở TNMT tỉnh Kon Tum

Xin cảm ơn ông (bà) đã tham gia giao lưu trực tuyến. Câu hỏi của ông (bà) Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Từ ngày 01/7/2014 trở về trước, căn cứ Luật Đất đai năm 2003, văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thẩm định các phương án đo đạc trên địa bàn tỉnh là đúng quy định; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2014), Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ “về hoạt động đo đạc bản đồ” và Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh “V/v bãi bỏ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Kon Tum”. Kể từ ngày 22/12/2015,  Sở Tài nguyên và Môi trường không còn chức năng thẩm định phương án đo đạc đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Vì vậy, việc các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tiếp tục tổ chức thẩm định đối với trường hợp nêu trên là không còn phù hợp với quy định mới. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận khuyết điểm về sai sót này và sẽ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Hiện nay, Chính phủ và Bộ đã ban hành quy định về trình tự, hồ sơ, cơ quan lập, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ. Cụ thể như sau: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về bản đồ địa chính. Đề nghị ông (bà) nghiên cứu, thực hiện.

3. Kể từ ngày 01/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận, thẩm định các phương án đo đạc bản đồ không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sở có văn bản thông báo và hướng dẫn cụ thể việc triển khai nội dung này.